குடும்பத்தோடு தங்கச்சி மேரி வீட்டுக்கு களப்பால் போறோம் வாங்க பார்க்கலாம் / TRAVEL VLOG

குடும்பத்தோடு தங்கச்சி மேரி வீட்டுக்கு களப்பால் போறோம் வாங்க பார்க்கலாம் / TRAVEL VLOG

26 Replies to “குடும்பத்தோடு தங்கச்சி மேரி வீட்டுக்கு களப்பால் போறோம் வாங்க பார்க்கலாம் / TRAVEL VLOG”

  1. JAGANNATHAN SAMBATH

    எனக்கும் அக்கா இருக்காங்கா என்னோட பேச மாட்டாங்க.உங்கள பார்த்ததுளா சன்தேசமா இருக்கு.

  2. TAMIL FRENCH

    அன்பான குடும்பம். என் கண்ணே பட்டுடும் போலிரிக்கு,முதலில் சுத்தி போடுங்க.

  3. Karthikeyan Karthik

    மேரி அக்கா வ கேட்டதாக சொல்லுங்க… குடும்பமா சந்தோஷமா இருக்க இறைவனை வேண்டுகிறேன் 🙏🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *