വായനാടിലേക്ക് ഒരു കൊച്ചു യാത്ര||Travel Vlog||Haslaha Thamseef||

#Vlog#HaslahaThamseef#WayanadTravelVlog#

Do try out and let us know your feedback. Than like and share and help us grow up 👉🏻👉🏻Instagram id

👉🏻👉🏻Facebook id

Follow and support 🙏😊

Do try out and let us know your feedback. Than like and share and help us grow up🙏😊

27 Replies to “വായനാടിലേക്ക് ഒരു കൊച്ചു യാത്ര||Travel Vlog||Haslaha Thamseef||”

  1. Aami’s aami World

    Woow👍 adipoli vlog 😍sherikum enikum pokanulla oru agraham tonunnu bcz kurea ayallo oru yatra poyitt inshallah 🤩

  2. travel and story by sharaf

    പ്രക്രതിയെ സംരക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ടൂറിസമാണ് കസബിന്റെ പ്രത്യേകത.. വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് സഞ്ചാരികൾക്കു വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്.. കസബിന്റെ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ തലപര്യമുള്ളവർ തായേ നൽകിയ ചാനൽ ലിങ്കിൽ കയറി വീഡിയോ കാണുക. സംഭവം സൂപ്പറാണ്. യാത്ര വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു വെക്കുക.. വ്യത്യസ്തമായ യാത്ര അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കാണിക്കുന്നതാണ്. കണ്ടു നോക്കൂ.. സംഭവം ക്ലാസ്സാണ്

    https://youtu.be/HTcShtZrC8Y

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *