సోమశిల అందాలు | Best View Point | Boating Travel Vlog in Somasila Dam | Telangana

సోమశిల అందాలు | Best View Point | Boating Travel Vlog in Somasila Dam | Telangana

Hello Everyone,

Somasila Dam(Island) is one of the best visiting place in Telangana. Here we enjoyed a lot in Boating . Under the Telangana Tourism Telangana government provides the cottages and Boating facility. You can stay and enjoy the entire day at Somasila Dam.

Location : Way to Somasila Dam(Island) Telangana
At a distance of 9 km from Kollapur,
105 km from Mahabubnagar and
186 km from Hyderabad.

#Somasila #SomasilaDam #Somasilaviewpoint #sirigiri #SomasilaIsland #tourismplacesintelangana #Somasiladamgates

◆ Watch Singa Samudram | Mini Waterfalls at Samudra Lingapoor | Sircilla Telangana

◆ Watch వేములవాడలో చూడవలసిన దేవాలయాలు | How Many Temples in Vemulawada

◆ Watch Sariya Sariya Song Making video || best shooting Spot Mid Manair Dam -YouTube

◆ Watch ఈ వింతైన బావి గురించి మీకు తెలుసా …??? | ఎలుక బావి | Eluka Bavi History – YouTube

◆ Watch నిజాం కాలం నాటి అద్భుతమైన డ్యాం ||నర్మాల ఎగువ మానేరు డ్యామ్ ||Narmala Upper Manair Dam In Telangana

Thank You For Watching .
#SirigiriAnilKumar

5 Replies to “సోమశిల అందాలు | Best View Point | Boating Travel Vlog in Somasila Dam | Telangana”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *